รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต มหาว … Read more

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มห … Read more

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มห … Read more

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มห … Read more

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มห … Read more