แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565)

แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565)

แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565)

320.92 KB

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี