แผนบริหารความเสียงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนบริหารความเสียงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม … Read more

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลั … Read more

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ฉบับทบทวนตามแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12)

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลั … Read more

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลั … Read more

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลั … Read more