การจัดทำข้อเสนอแผนงาน โครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570

การจัดทำข้อเสนอแผนงาน โครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ … Read more

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี .d … Read more

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี .d … Read more

แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการ ต่อคณะรัฐมนตรี

แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส … Read more