แบบสอบถาม การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบสอบถาม การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ … Read more

คู่มือการจัดทําและวิเคราะห์ แผนความต้องการงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือการจัดทําและวิเคราะห์ แผนความต้องการงบลงทุน ประจํ … Read more

ประกาศศูนย์แพทย์ราชภัฏปิดทางเข้าศูนย์ บริเวณด้านหน้า#เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และจะใช้พื้นที่เป็นคลินิก PUI

ประกาศศูนย์แพทย์ราชภัฏปิดทางเข้าศูนย์ บริเวณด้านหน้า#เพ … Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือ ผู้ที่กลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล แจ้งข้อมูลการเดินทางของท่านต่อเจ้าหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือ ผู้ที่ก … Read more

ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอความร่วมมือกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทุกท่าน ให้ข้อมูลการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอความร่วมมือกับอา … Read more