กิจกรรมดำเนินงาน กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมดำเนินงาน กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผนกิจกรรมดำ … Read more

บัญชีนวัฒกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2565

บัญชีนวัฒกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม … Read more

(เอกสารประกอบ) กิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ กำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่ม สำคัญระดับภูมิภาค

กิจกรรมสร้างการรับรู้แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทย … Read more

กองนโยบายและแผน ประชุมประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565

กองนโยบายและแผน ประชุมประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ … Read more

แบบสอบถาม การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบสอบถาม การจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ … Read more

คู่มือการจัดทําและวิเคราะห์ แผนความต้องการงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คู่มือการจัดทําและวิเคราะห์ แผนความต้องการงบลงทุน ประจํ … Read more

ประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบปร … Read more

ประกาศศูนย์แพทย์ราชภัฏปิดทางเข้าศูนย์ บริเวณด้านหน้า#เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และจะใช้พื้นที่เป็นคลินิก PUI

ประกาศศูนย์แพทย์ราชภัฏปิดทางเข้าศูนย์ บริเวณด้านหน้า#เพ … Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือ ผู้ที่กลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล แจ้งข้อมูลการเดินทางของท่านต่อเจ้าหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือ ผู้ที่ก … Read more