แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ปร … Read more

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ปร … Read more

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ปร … Read more

แบบฟอร์ม รายงานการติดตามและประเมิน ผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แบบฟอร์ม รายงานการติดตามและประเมิน ผลแผนปฏิบัติราชการ ป … Read more

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)

แบบฟอร์มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประ … Read more

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี .d … Read more

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี

แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี .d … Read more

แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการ ต่อคณะรัฐมนตรี

แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส … Read more

แบบฟอร์ม รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 9 เดือน 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)

แบบฟอร์ม รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปร … Read more