แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนบริหาความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2565

1.56 MB

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต-2565