แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทย … Read more

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนบริหาความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม … Read more

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนบริหาความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม … Read more

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม … Read more