แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนบริหาความเสี่ยงการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต มรม. 2564

762.88 KB

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต-2564-