คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปร … Read more

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปร … Read more

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปร … Read more

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปร … Read more