รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 2

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไตรมาส 2 (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ-ปจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2564-ไตรมาส-2