สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือ ผู้ที่กลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล แจ้งข้อมูลการเดินทางของท่านต่อเจ้าหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ขอความร่วมมือ ผู้ที่กลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล (จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม นนทบุรี และปทุมธานี)แจ้งข้อมูลการเดินทางของท่านต่อเจ้าหน้าที่ โดยการแสกน QR code หรือที่เว็บไซต์ http://r7app.moph.go.th/covid-risk-survey/#/risk/mainที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม