ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอความร่วมมือกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทุกท่าน ให้ข้อมูลการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอความร่วมมือกับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ทุกท่าน ให้ข้อมูลการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ท่านใดมีญาติพี่น้อง/เพื่อนเดินทาง หรือตัวเองเดินทางมากจากพื้นที่เสียง กรุณาแจ้งที่ศูนย์แพทย์ราชภัฏ โทร 088-5574506 หรือ สแกน QR CODE ให้ข้อมูล เพื่อเป็นการติดตามและเฝ้าระวังตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด (COVID-19)