Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / ข่าวกิจกรรม / กองนโยบายและแผน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ประจำปีการศึกษา 2562

กองนโยบายและแผน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง ประจำปีการศึกษา 2562
โดย ผศ.วิมล ไชยชนะ เป็นประธานกรรมการ
ดร.สุนันทา กลิ่นถาวร เป็นกรรการ และ
นางสาวศศิประภา รังษา เป็นกรรมการและเลขานุการ

Check Also

74481237_2477877312496873_8746391424435486720_n

ประชุมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563