Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
Home / แผนยุทธศาสตร์ มรม.

แผนยุทธศาสตร์ มรม.

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561

planrmu

ฉบับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราช …

Read More »